Hướng Dẫn Kiếm Bạc

2018-09-23

Bạc là nguồn tiền tệ chính trong lục địa Aden, và có thể dùng ở rất nhiều tính năng nâng cấp khác nhau.


tb2.jpg


Các Chiến Binh có thể dễ dàng kiếm Bạc thông qua các tính năng, sự kiện sau:


    • Trồng trọt

    • PB Hang Báu Bạc

    • Rung cây Tài Lộc

    • Áp tiêu

    • Nhiệm vụ thử thách

    • Nhiệm vụ săn bắt

    • Nhiệm vụ vòng Bang hàng ngày