Hướng Dẫn Nhận Trang Bị Quý Hiếm

2018-09-23

Những món trang bị quý hiếm luôn là nguồn sức mạnh dồi dào giành cho các Chiến Binh


Hãy cùng nhau tìm hiểu cách nhận các trang bị quý hiếm này nhé!


tb1.jpg


Trang bị trong game có thể qua săn bắt và chế tạo để nhận được, thông qua các tính năng sau:


    • Điện Chiến Thần

    • Báu Vật Rồng

    • Thần Thú bang

    • BOSS Map

    • BOSS Tước Vị

    • BOSS Liên Server


Chúc các Chiến Binh sẽ  tìm được cho mình những món trang bị thật tốt và thật mạnh!