Cập nhật thông tin tài khoản

2018-09-21Để bảo mật cho tài khoản của mình, các Chiến Binh cần cập nhật thông tin số điện thoại, email bảo mật có thể thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Vào Trang Chủ 1618Play Tại Đây.


59805c10b0e98.pngBước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã có trong game (Lưu ý: Đăng nhập bằng tên đăng nhập khi vào game)


59805c8242810.png


Bước 3: Tại giao diện chính chọn Cập nhật thông tin


59805d30994e3.jpg


Bước 4: Cập nhật thông tin để bảo vệ tài khoản trong trường hợp quên mật khẩu hoặc có tranh chấp


59805f150b907.jpg


Bước 5: Kiểm tra email thực hiện bước cuối để xác thực thông tin tài khoản


59806211e826e.png


Vậy là Chiến Binh đã hoàn tất cập nhật thông tin.