Giới Thiệu Nhân Vật - Chiến Binh

2018-08-23

IMG_1506.PNG


Chiến Binh là lớp nhân vật hiện thân cho sức mạnh, công lý và vinh quang. Với khả năng sử dụng kiếm thuần thục, Chiến Binh sẽ là người đi đầu trong những trận chiến!


Kỹ năng:


▶ Dũng Cảm ◀: Kỹ năng tấn công cơ bản của Chiến Binh


▶ Phá Không ◀: Dùng lực chém mạnh, gây sát thương cho địch trong phạm vi nhất định


▶ Nhảy Vọt ◀: Lao tới mục tiêu, gây sát thương và làm choáng


▶ Phục Thù ◀: Hấp thu sát thương nhận vào và bộc phát, hoàn trả sát thương cho địch xung quanh


▶ Chiến Hống ◀: Tăng sát thương và phục hồi HP trong một khoảng thời gian ngắn.