Quà Đăng Nhập 7 Ngày

2018-09-24

Xin chào các Chiến Binh,


Việc nhận Pet hiếm chưa bao giờ dễ dàng đến thế!


Các Chiến Binh chỉ cần đăng nhập liên tục đủ 7 ngày là có thể nhận cho mình cực nhiều quà hiếm: Mảnh Pet, Đá  Trăng Sao, Đá Tinh Luyện, lượng lớn Ma tinh.


Ngoài ra, các Chiến Binh là VIP còn được nhận thêm nhiều mảnh Pet và cả mảnh Pet Azir siêu hiếm!!!


Lưu ý: Các Chiến Binh phải đăng nhập liên tục mới có thể nhận quà, chỉ cần 1 ngày không đăng nhập sẽ không nhận được quà.


quaonline.png