Vị trí của bạn:Trang chủ Tin mới

Quà VIP Hàng Ngày

2018-09-23

Xin chào các Chiến Binh,


Mỗi ngày, Chiến Binh có cấp VIP tương ứng sẽ có thể mua gói quà ưu đãi cực giá trị tại thương nhân của Lục địa!


• Gói quà có thể được mua 1 lần mỗi ngày

• Chiến Binh đạt cấp VIP nào có thể mua quà tương ứng với cấp VIP đó

• Gói quà sẽ được làm mới lúc 00h00 hàng ngày


tuiquavip.jpg